เสวนากับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง

  Contact

  ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป กระทรวงวิทย์ ฯ จะต้องไปรวมกับกระทรวง ICT และจะกลายเป็นกระทรวงที่มีการทำงานต่างจากกระทรวงอื่น ๆ ตรงที่จะเป็นกระทรวงในกำกับ ฯ (ออกนอกระบบ) เป็นกระทรวงนำร่อง  

         เช้าวันพฤหัสที่ 8 ก.ย.48 ผมและเพื่อน ๆ ในทีมคลินิกเทคโนโลยี (มน.) มีโอกาสได้พูดคุยกับคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งนำทีมมาโดยนายปฐม แหยมเกตุ (ตามด้วยท่านอื่น ๆ อีก 5 ท่าน)

         เรื่องที่พูดคุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการพัฒนาความร่วมมือให้มันเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ให้เน้นที่ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ให้มีผลงานที่ชัดเจน (KPI ชัดเจน) เนื่องจากจะมีการติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างกใกล้ชิดจากรัฐบาล และผลงานของแต่ละปีก็จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

         อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือ ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป กระทรวงวิทย์ ฯ จะต้องไปรวมกับกระทรวง ICT และจะกลายเป็นกระทรวงที่มีการทำงานต่างจากกระทรวงอื่น ๆ ตรงที่จะเป็นกระทรวงในกำกับ ฯ (ออกนอกระบบ) เป็นกระทรวงนำร่อง

         ผมว่าน่าสนใจติดตามดูครับ เป็นของใหม่และแน่นอนว่าคงมีผลต่อความร่วมมือต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยด้วย


         วิบูลย์ วัฒนาธร

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นเรศวรวิจัย-QA-KM

Post ID: 3766, Created: , Updated, 2012-02-11 13:58:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คลินิกเทคโนโลยี#กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#ผู้ตรวจราชการกระทรวง

Recent Posts 

Comments (0)