ดร.ธวัชชัย ได้เขียน AAR 1 ปี ของการพัฒนาระบบ GotoKnow ไว้ที่นี่คะ http://gotoknow.org/blog/memecoder/37614