ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการรับรู้ข่าวสารได้ก้าวไกลมาก  ขณะที่คนรุ่นเก๋าอย่างผมไม่มีแม้จะชายตามองปล่อยให้มันไปตามวิถีของมัน เหมือนเราปิดการรับรู้เมื่อเราขยับตัวก็เกือบมองไม่เห็นหลังแล้ว    มาเถอะครับเพียงท่านขยับตัวเท่ากับว่าท่านจะเริ่มต้นเหมือนกับผมกำลังก้าวเดิน  มาเถอะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน