การพัฒนาสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือการพัฒนาคน พัฒนาจิตรใจให้ยอมรับความเป็นจริงเปิดใจให้กว้างยอมรับคำตำหนิ ติเตียนและคำยกยอของคนอื่น  พึงระลึกเสมอว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสเท่าเทียมกัน  ความสมหวัง ความสำเร็จหรือความผิดหวังขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจะใฝ่คว้าหาโอกาสนั้นมาเป็นของตนเอง ดั่งคำโบราณที่กล่าว "ตนคือที่พึ่งของตน"