ความเห็น 45809

เส้นทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไอศูรย์
IP: xxx.19.40.46
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ เรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยนี้ ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย ไม่มีข้อจำกัดว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ ขอเพียงให้มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้รับรองว่า ได้ผลแน่นอน