ความเห็น 47741

เส้นทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ออย ชุมพร
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 
พี่นิรันดร์  ออยเห็นความตั้งใจของพี่ตั้งแต่วันที่อบรมการถ่ายทอดความรู้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างแล้วดีใจค่ะ พี่มาถึงสถานที่อบรมเป็นคนแรก และตั้งใจในการเปิดบล็อกมาก ที่สุดพี่ก็ทำได้  จนกระทั่งมาถึงการอบรมการใช้บล็อกอย่างจริงจัง ที่ไร้อุปสรรคเรื่องคุณภาพเครื่องที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน พี่ก็มาถึงเป็นคนแรกเช่นเดิม มารอบนี้พี่เตรียมข้อมูลมาพร้อมสำหรับการบันทึก ดีใจจริง ๆ ค่ะ หวังว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเป้าหมายของจังหวัด ที่มาจากพี่จะได้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสู่กลุ่มต่อไปค่ะ