ด้าน Browser : IE ยังคงที่ 1 เหมือนเดิม ส่วน Firefox อันดับ 2 แบ่งส่วนแบ่ง 20% 

ด้าน OS : XP ก็อันดับ 1

ด้าน Screen Resolution : 1024x768 ยังได้รับความนิยมอยู่ ส่วน800x600เหลือ 11%  คงต้องเลิกออกแบบเว็บให้รองรับ 800x600 แล้วมั้ง แต่ที่มาแรงคือ 1280x1024 อาจเป็นเพราะ LCD กำลังมาแรงก็เป็นได้

Ref : http://www.w3counter.com/globalstats/