เริ่มทำงานในวันสุดท้ายของสัปดาห์  แต่โดยปกติแล้วจะทำงานในวันเสาร์ด้วย  วันนี้จะทำอะไรก่อนดีอ่ะ  ...  สมองเริ่มจัดเรียงความคิด ....  สิ่งที่ต้องทำในวันนี้

1.  แก้ไข บส.01 ที่เกิดความคลาดเคลื่อน (อิอิ Key รหัสต่างๆ ผิดนั่นแหละ) 

2. Upload File / Print File 

3. จัดทำ ขบ.01 เสนอ หัวหน้าตรวจสอบ 

สาธุ  ขอให้งานเสร็จเถอะ   พรุ่งนี้จะได้ทำอย่างอื่นต่อไป....