เมฆหมอกของ KM มาแล้ว

เรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ โปรดอย่าลืม !

หลังจากที่ประชุมครูทั้งโรงเรียนแล้ว  สองวันต่อมาทีมงานที่เข้ารับการอบรม KM ได้ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บรรยากาศเป็นเมฆหมอกที่เริ่มก่อตัวเป็นฝน  และใกล้จะตกลงมาเป็นฝน  และอาจมีเสียงฟ้าร้อง  และฟ้าผ่า  ดูภาพ รอยยิ้มจากกลุ่มคนที่พร้อมแล้ว  แต่เสียงฟ้าร้อง  คงจะไม่ให้ดู

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ยอมรับว่าได้เตรียมการมานานแล้ว  และจะบันทึกเป็นขุมความรู้  จากแก่นความรู้  ที่กำหนดโจทย์ให้ว่า  เทคนิคการสอน  ถ้าผิดเป้าประสงค์ก็อย่าว่ากัน  เพราะรู้น้อยและไม่ได้ไปร่วมฟังหัวหน้าปลาทูเล่านิทาน 

เรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่  โปรดอย่าลืม !

เป้าหมายต่อไป  วันนี้จะสมัครบล็อกให้ครูทุกคนในกลุ่ม ถูกหรือเปล่าคะ  หัวหน้าปลาทู

หรือว่า  เป็นภาระของหัวหน้างาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ความเห็น (0)