1. เรียนรู้จากร้านต้ดผม ๒
  2. Malfuction of Digestive system (beeman)
  3. สรุปบันทึกของ beeman ในเดือนมิถุนายน 2549
  4. Beeman ขนานแท้
  5. ครูภูมิปัญญาไทย ๓ : สัมภาษณ์ beeman
  6. "ศิลปะ" ของการเขียนบันทึก ลงบล็อก
  7. ไฟล์การนำเสนอการอบรมการใช้ Gotoknow V2 ของคุณโอ

    นี้แค่งานที่ อ. Beesman เขียนเท่านั้นนะคะ ด้วยเหตุที่ท่านเขียนงานด้านความรู้ไว้มากมายเหลือเกิน จึงขออนุญาตนำมาส่งงานอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ