แน่นอน เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า  ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเรา  โอกาสที่จะใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษนั้น  ถ้าไม่ได้นำมาประกอบอาชีพแล้ว  ก็มีวันที่จะหดแห้งหายไป

เพื่อเป็นการไม่ประมาท  และไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเรา  ควรจะป้องกันไว้ก่อน

วันนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก  เข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของครูภาษาอังกฤษ  จังหวัดนครราชสีมา  น่าสนใจ  และดีมาก  ลองเข้าไปทอสอบความรู้ได้ ที่นี่ ค่ะ

แล้วอย่าลืมเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้น