ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2549

คุณธรรมผู้ใหญ่ กำลังจะหายไป แต่คุณธรรมเยาวชนกำลังเบ่งบาน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 สพท.พะเยา 1 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2549 ขึ้น ณ วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีโรงเรียนที่ส่งโครงการเข้าประกวด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนพินิตประสาธน์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม วิธีดำเนินการประเมิน คณะกรรมการให้นักเรียนเจ้าของโครงงานฯ ทุกโครงงานบรรยายวิธีการดำเนินงานของตนเอง มีผลการประกวดดังนี้ รางวัลที่ 1 คือโรงเรียนพินิตประสาธน์ ได้รับรางวัล 5,000 บาท รางวัลที่ 2 คือโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ได้รับรางวัล 4,000 บาท รางวัลที่ 3 คือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับรางวัล 3,000 บาท หลังเสร็จสิ้นการประกวดแล้ว นักเรียนเจ้าของโครงงานทุกคน จะไปดำเนินการตามกิจกรรมในโครงงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออุทิศบุญกุศลนี้ เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์ในหลวงทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และให้แด่บิดามารดาตลอดจนผู้มีคุณแก่ตนเองโดยทั่วกัน ...จากกิจกรรมนี้ จะเห็นว่า แม้เป็นเพียงเยาวชน ยังมีจิตใจสูงส่งปานนี้ แล้วเราผู้ใหญ่ทั้งหลาย จะไม่สนใจ..ก็นับว่า...แพ้เด็กรุ่นใหม่เสียแล้ว...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

you are peace warrior

"Real Battles Are Wihtin"

สวัสดีครับอาจารย์  เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ

ขอบพระคุณค่ะ