องค์กรแห่งการเรียนรู้

 เช้าวันนี้ที่ศูนย์บริการวิชาการมีอะไร พวกเราทำงานสามเรื่องครับ ทีมท่านรองสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี จัดสัมมนา "ผู้บริหารระดับกลาง กรมสรรพากร" ที่โรงแรมเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี ชุดที่๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ท่านพิชัย เล่งพาณิชย์ นำทีมออกไปติดตามการจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่ NEC ที่จังหวัดเลย ส่วนชุดที่ ๓ ทีมงานที่ประจำสำนักงานชั้น ๕ มีการ "ทบทวนชีวิต สามส่วน"

 AAR และ DAR เป็นการทบทวนสองส่วนหลัก คือ After Action Review ของกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมีการอบรม HA003 คุณภาพงานบริการพยาบาล พัฒนาผู้บริหารการศึกษา

 ส่วน DAR คือ During Action Review ทบทวนกิจกรรมสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ของการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ของแต่ละบุคคล งาน โดยเฉพาะฝ่ายฝึกอบรมของท่านแตงโม

 BAR คือ Before Action Review เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาใหญ่อีกกิจกรรม คือ การประชุมวิชาการประจำปี คือ HA Forum ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมก่อน Forum คือ การจัดอบรม HA001 สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ ในวันที่ ๑๕ สงหาคม และ HA_KM ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม

เราจะ "ลปรร เวลา ๑๐.๓๐ น." ที่ห้องประชุม กรรมการ ชั้น ๕ ครับ ท่านกรรมการและอนุกรรมกรรมการศูนย์ หรือ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เชิญ "เสนอแนะเพื่อการพัฒนาครับ"

JJ