ชมรม วาทะศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันการโต้วาทีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยขณะนี้มาถึงรอบ 4 ทีมสุดท้ายซึ่งประกอบด้วย ทีม คณะวิทยาการจัดการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะนิติศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และในวันนี้จะมีการเเข่งขันกันอีกที่ คาเฟต เริ่มโต้กันเวลาประมาณ 6 โมงเย็น เพื่อน ๆ คนใหนมีเวลาว่างเชิญไปฟังกันได้ เพราะการฟังการโต้วาทีเป็นการพัฒนาความรู้ และความคิดของเราไปในตัว เพราะนักศึกษาแต่ละคนที่มาดต้วาที่กันล้วนเป็นคนที่มีความสามารถ มีไหวพริบปฎิภาณดี รู้จักการแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้า และยังได้รับความรู้ดี ดี จากอาจารย์ซึ่งเป็นกรรมการผู้ตัดสินด้วย