รายงานผลการแข่งขันกอล์ฟประเพณียะลา – ปัตตานี 2006

ผลการแข่งขัน ทีมปัตตานีชนะ 15 เสมอกัน 2 คู่ ยะลาชนะ 7 ทำให้ทีมปัตตานีชนะทีมยะลาที่ 16 : 8 คะแนน ได้ครองถ้วยต่อไปอีก 1 ปี

Logo2-singha
 

รายงานผลการแข่งขันกอล์ฟประเพณียะลา – ปัตตานี  2006

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน  2549

  สนามหาดใหญ่รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ  )  อำเภอหาดใหญ่    จังหวัดสงขลา  

ความเป็นมา              ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีและชมรมกอล์ฟยะลาได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีมาตั้งแต่ปี 2544 โดยแข่งขันแบบ Match  Play  ซึ่งปี 2549  เป็นปีแรกที่ได้เพิ่มไฟลท์ C อาวุโส (อายุไม่ต่ำกว่า 50) ทำให้ปีนี้จะมีนักกอล์ฟ 28 คู่   นอกจากมีการแข่งขันแบบ  Match Play   ของทั้ง 2 ทีมแล้วยังเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันแบบ Stroke Play  18 หลุม ด้วย            การแข่งขันกอล์ฟประเพณียะลา ปัตตานี   ประจำปี  2006  ในปีนี้มีนักกอล์ฟจากทีมชมรมกอล์ฟยะลาเข้าแข่งขันทั้งหมด  36 ท่าน   จากชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี  74 ท่าน  และจากชมรมกอล์ฟในจังหวัดใกล้เคียงอีก 22 ท่าน   รวมนักกอล์ฟ เข้าแข่งขันทั้งหมด 132 ท่าน

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันแบบ Stroke Play   ชิงถ้วยรางวัลไฟลท์ A,B,C,D  , Low  Gross ไฟลท์ละ1 รางวัล  และLow   Net ไฟลท์ละ 2 รางวัล ไฟลท์ A  แต้มต่อ  0 – 9 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="603" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 4.65pt; width: 452pt; border-collapse: collapse"><tbody>

ชื่อ

HCP out in Gross net การตัดสิน พ.อ.วัฒนา     ดาวมณี 7 42 39 81 74 ชนะเลิศ Low Gross A นายจิตร        ภาวกังวาลวงศ์ 9 43 39 82 73 ชนะเลิศ Low Net A นายสังวร     คล้ายดวง 9 41 42 83 74 รองชนะเลิศ Low Net A

</tbody></table>  ไฟลท์ B  แต้มต่อ 10 -17 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="615" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 4.65pt; width: 461.45pt; border-collapse: collapse"><tbody>

ชื่อ

HCP out in Gross net การตัดสิน นายณรงค์             นุ่มผ่อง 10 39 41 80 70 ชนะเลิศ Low Gross B ร.อ.พงษ์ศักดิ์          วงศ์บุญ 14 43 41 84 70 ชนะเลิศ Low Net B พ.ต.ท. ปราโมทย์     พัศระ 14 43 42 85 71 รองชนะเลิศ Low Net B

</tbody></table>  ไฟลท์ C  แต้มต่อ 18-24 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="615" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 4.65pt; width: 461.45pt; border-collapse: collapse"><tbody>

ชื่อ

HCP out in Gross net การตัดสิน จ.ส.อ.วิสูตร          สายอร่าม 18 48 38 86 68 ชนะเลิศ Low Gross C นายพิชัย        เศรษฐภิญโญ 24 48 41 89 65 ชนะเลิศ Low Net C พ.ต.ท.พิชัย     จันทรเกษม 23 46 44 90 67 รองชนะเลิศ Low Net C

</tbody></table>  ไฟลท์ D  แต้มต่อ 25 – 27 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="615" class="MsoNormalTable" style="margin: auto auto auto 4.65pt; width: 461.45pt; border-collapse: collapse"><tbody>

ชื่อ

HCP out in Gross net การตัดสิน นายอุดมพงษ์      มหัทธโนบล 27 45 43 88 61 ชนะเลิศ Low Gross D นายศิลป์ชัย        เลิศจำรัสพงศ์ 27 50 44 94 67 ชนะเลิศ Low Net D พ.ท.กฤษฎา      คงพันธ์ 27 47 50 97 70 รองชนะเลิศ Low Net D

</tbody></table>

   

การแข่งขันแบบ   Match Play   ประเภททีมทั่วไปจากคู่แข่งขันทีมละ 24 คู่   ไฟลท์ A 5 คู่ ไฟลท์ B 9 คู่ ไฟลท์ C 10 คู่     ชิงถ้วยรางวัลซึ่งผู้ชนะได้สิทธิ์ครองถ้วยรางวัล   1   ปี ผลการแข่งขัน  ทีมปัตตานีชนะ   15   เสมอกัน  2  คู่  ยะลาชนะ 7  ทำให้ทีมปัตตานีชนะทีมยะลาที่  16 : 8 คะแนน  ได้ครองถ้วยต่อไปอีก 1 ปี   ประเภททีมอาวุโส(อายุ 50 ปีขึ้นไป)   มีแข่งขัน    4  คู่  ผลการแข่งขันทีมยะลาชนะ 3  ปัตตานีชนะ 1  ทำให้ทีมยะลาชนะทีมปัตตานีด้วยคะแนน 3 : 1 ทีมยะลาได้ครองถ้วยประเภททีมอาวุโส 1 ปี  

นายไพจิตร  อาษาสุจริต  ผู้จัดการทีมปัตตานี  ได้เปิดเผยการเตรียมทีมว่า   หลังจากที่ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี  ได้มีมติและมอบหมายให้เป็นผู้จัดการทีม  ได้เตรียมทีมโดยการจัดการแข่งขันภายในจำนวน 4 ครั้ง  เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟไฟลท์ต่างๆ ให้ได้ตามจำนวน  และสำรองอีกไฟลท์ละ 1- 3 คน  ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกดังกล่าวประมาณ 45 – 60 วันต่อครั้ง    ซึ่งทำให้ทีมชมรมกอล์ฟปัตตานีมีการพัฒนานักกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งการเชิญโปรมาฝึกสอนนักกอล์ฟอย่างน้อยปีละ 1-2 ท่าน ทำให้มีนักกอล์ฟหน้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา  อย่างเช่นคุณอุดมพงษ์  มหัทธโนบล  ซึ่งชนะเลิศประเภท Low Net ไฟลท์ D พึ่งหัดเล่นกอล์ฟได้ปีเศษ และ นายพิชัย เศรษฐภิญโญ  ที่ช่วงการคัดตัวทำผลงานได้ไม่ดี  แต่ทั้งสองท่านมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมกับโปรสุรชัย  ผลาผล  ซึ่งได้ลงมาช่วยสมาชิกชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี  ทำให้มีการพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็ว  ซึ่งสมาชิกท่านอื่น  ที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน  มากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสและปัจจัย

จากการสัมภาษณ์นายอุดม    ธรรมเจริญ   ประธานชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี  เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางของชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี  ท่านได้แจ้งให้ทราบว่าหลังจากชมรมกอล์ฟจังหวัดปัตตานีได้ตอบรับข้อเสนอของบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง  จำกัดในการให้การสนับสนุนแล้ว  ชมรมกอล์ฟจังหวัดปัตตานีจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี  ทำให้หลังจากนั้นชมรมได้รับโอกาสในการสนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายบางส่วนในการแข่งขัน   ได้รับโอกาสในการพัฒนานักกอล์ฟและระบบแต้มต่อ   ซึ่งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ชมรมส่งกรรมการบริหารฝ่ายจัดการแข่งขันและแต้มต่อเข้าอบรมระบบแต้มต่อใหม่กับสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งภายในปี 2549 นี้ระบบแต้มต่อของชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีก็จะเป็นระบบเดียวกับที่สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย  ซึงจะทำให้แต้มต่อของสมาชิกชมรมกอล์ฟจังหวัดปัตตานีได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไปในอนาคต               

</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี

คำสำคัญ (Tags)#กีฬา#กอล์ฟ

หมายเลขบันทึก: 37420, เขียน: 06 Jul 2006 @ 14:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)