- สัญญาว่าจะขึ้นเงินเดือน  เงินตอบแทนตำแหน่งวิชาการขึ้นเป็น 2 เท่า  แต่จะได้เฉพาะช่วงที่ตนเป็นรัฐบาลเท่านั้น
- ขอให้บางหน่วยงานจัดนักวิทยาศาสตร์ 30 คนไปเข้าพบ   ตนต้องการคุยด้วย
- ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อนักวิชาการที่ผลงานได้รับการยกย่อง   ลูกน้องขอให้ผู้จัดงานเชิญนายของตนมาในงานด้วย  เมื่อก่อนไม่เคยสนใจเลย
- ใช้เงินซื้อทุกอย่าง   ทั้งเงินของตนและเงินภาษีของพวกเรา

วิจารณ์  พานิช
 6 ก.ค.49