ของฝากจาก internal surveyor ถึงหน่วย toxico

Mitochondria
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     อาจเป็นเพราะต้องแข่งกับเวลา ที่ยังเหลืออีกหลายหน่วยใหญ่ ที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชม ก็เลยมีเวลาเยี่ยมชมหน่วย toxico ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากเช่นกัน

- ตู้เย็นที่ใช้เก็บสารมาตรฐาน จะต้องมีการสอบเทียบอุณหภูมิ และมีการบันทึกติดตามอุณหภูมิอย่างเคร่งครัด

- การใช้ UV ต้องมีการระบุ ข้อบ่งชี้ในการใช้ เช่น เปิดไว้ กี่นาที เป็นต้น

- การเปรียบเทียบการทดสอบ สองการทดสอบ ต้องมีการคำนวณ ค่า R (correlation) และกำหนดค่า mean of different ว่ายอมรับให้มีการเบี่ยงเบนได้ไม่เกินเท่าใด

- การใช้ seropipette ในการทดสอบ จะต้องมีการ verify ปริมาตรของ seropipette นั้นๆ ด้วย

- dispensor ก็เช่นเดียวกับ sero pipette

- Incubator ที่ใช้ทำการทดสอบ ต้องมีการสอบเทียบอุณหภูมิด้วย

- น้ำยาใดที่วางไว้บริเวณโต๊ะปฏิบัติการ ควรมีการตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ น้ำยาใดที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรนำออกจากโต๊ะปฏิบัติการ

- การทำการทดสอบที่มีมากกว่า 1 หลักการ ต้องมีการระบุไว้ในใบรายงานผลด้วย ว่าทำด้วยการทดสอบหลักการใด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากแดนซากุระ...สู่...พุ่มมะลิความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีต้อนรับสู่ gotoknow ครับ