มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจครับ

- จากปริมาณงานที่มากมายของหน่วยจุลชีววิทยา จึงควรมีการนำเครื่องมืออัตโนมัติมาใช้ในการทำ biochem

- การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  ต้องมีการระบุ lot ให้ชัดเจน

- ควรมีการระบุไว้ว่า ต้องทำ QC กี่ % จากปริมาณ plate ที่เตรียม

- ต้องมีการกำหนดไว้ว่า หากมีการปนเปื้อนในอาหารเลี้ยงเชื้อ กี่ plate จึงจะทิ้งอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมขึ้นทั้ง lot

- เชื้อ มาตรฐาน ATCC ควรมีการนำมาใช้ตรวจสอบอาหารเลี้ยงเชื้อ การ identify การทำ biochem  และการย้อมสีกรัม

- เชื้อมาตรฐาน ATCC ที่ซื้อมา 1 ครั้ง sub ได้ 3 generation ดังนั้นจึงควรแบ่งเป็นหลอดเล็กๆ เก็บไว้จำนวนมาก

- ส่วนใดที่ใช้ เชื้อมาตรฐานมาตรวจสอบได้ ต้องใช้เชื้อมาตรฐาน หากไม่สามารถใช้เชื้อมาตรฐานได้ อาจใช้เชื้อเท่าที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการมาควบคุมคุณภาพได้

- อาหารเลี้ยงเชื้อต้องระบุวันหมดอายุ และไม่ใช้อีกเมื่อหมดอายุแล้ว

- การเปิดขวดอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่ ต้องทดสอบก่อนว่า อาหารเลี้ยงเชื้อนั้นใช้ได้ โดยใช้ เชื้อมาตรฐานตรวจสอบโดยทำควบคู่ไปกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่ยังใช้อยู่ปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็น lot เดียวกัน ก็ต้องตรวจสอบ

- สูตรการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ต้องมีไว้บริเวณที่เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

- autoclave ต้องมีการควบคุมคุณภาพโดยใช้ Bacillus ทำทุกวันที่เปิดใช้เครื่อง

- ควรมีการบันทึกอุณหภูมิของเครื่อง autoclave ด้วย

- ขยะที่ autoclave แล้ว ให้ทิ้งตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล แต่คุณนัยนา แนะนำว่า ควรทิ้งในถุงแดงจะดีกว่า

     แล้วก็ได้เวลาไปแข่งวอลเล่ย์บอล จึงไม่สามารถตามบันทึกของฝากของหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา และ หน่วย AP ได้ คงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ