ความเห็น 300264

การโต้วาที

อนันต์
IP: xxx.154.81.28
เขียนเมื่อ 

การโต้วาทีหัวข้อเรื่องผู้หญิงฉลาดดีกว่าผู้หญิงสวย