Trick ที่ใช้สำหรับการใช้งานของ Google

ใช้ Google แทนเครื่องคิดเลขได้
ใช้ Google แทนเครื่องคิดเลขได้

ผู้ใช้สามารถใช้ Google คำนวนตัวเลขด้วยเครื่องหมายในการคำนวนหลักๆ เช่น

+ = บวก

- = ลบ

* = คูณ

/ = หาร

^ = ยกกำลัง

 

ภาพตัวอย่างการใช้เงื่อนไข Calculator

หรือ

ค้นหาบทสรุปของหนังสือก่อนตัดสินใจซื้อ

ก่อนการตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือสักเล่ม ผู้ใช้น่าจะทราบก่อนว่าเนื้อหามีอะไรบ้าง หรือมีโอกาสได้ดูสารบัญของหนั้งสือเล่มนั้นเสียก่อนครับ Google Search สามารถบอกผู้ใช้ได้เพียงใส่ชื่อหนังสือหลังคำว่า books about ชื่อหนังสือ เช่น books about Harry Potter

 

 หมายเหตุ วิธีหา Trick ที่ใช้ใน Google

โดยการพิมพ์ ชื่อเว็บต์ ว่า http://www.kapook.com/google

แล้วก็กดเลือกหัวข้อที่ว่า Google Search ท่านก็จะได้เจอ Trick ที่ท่านไม่เคยทราบ

จัดทำโดย

กลุ่ม Programmer  ม.4/เดลต้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเจนตา เรืองทวีปความเห็น (1)

นาย one-one
IP: xxx.121.138.250
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจ ไปค้นหามาได้อย่างไรคะ