ความเห็น 339384

การโต้วาที

rood
IP: xxx.27.197.31
เขียนเมื่อ 

การโต้วาทีเหมือนกันหรือเปล่ากับการพูดโต้แย้งอยากรู้ลักษณะของกรพูดโต้แย้ง