ความเห็น 334800

การโต้วาที

หนอนน้อย
IP: xxx.120.43.68
เขียนเมื่อ 
การโต้วาทีก็เหมือนกัน