ผมทำโครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพให้แก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว รุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คนเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2549 ไปจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 อยากให้รุ่นที่ 2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนกันใน blog ของผมว่าเรียนไปแล้วได้อะไร และจะนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไร

   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ได้มีพิธีปิดไปแล้วอย่างอบอุ่น โดยมี ดร.อานนท์ บุณยรัตเวช เลขาธิการสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อม ดร.ชุมพล พระประภา ประธานมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  และผม พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 ที่เข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และผู้บริหารโครงการได้มอบดอกไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมด้วย ยังไงก็ขอให้รุ่นที่ 2 เข้ามาอ่าน blog กันมากขึ้นเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ และอย่าลืมติดตามงานของผมที่ www.chiraacademy.com เพื่อหาความรู้อย่างยั่งยืน และอย่าลืมเขียนข้อความส่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรุ่นที่ 2 ด้วย