การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เหมาะสมในโรงพยาบาลยโสธร

อังควรา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว

ขณะนี้ได้มีการรวมกลุ่มของสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยพยาบาลคลินิกเบาหวาน นักสุขศึกษา นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด พยาบาลOPD,IPD,ไตเทียม ผลพวงจากการที่เราได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการR2R ทำให้เกิดแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพเชื่อมโยงทั้งระบบทั้งในรพ.และชุมชนให้เกิดเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งตอนนี้เราได้โครงร่างวิจัยมีกรอบแนวคิดที่จะพัฒนาใน4 เรื่องด้วยกัน

1.การพัฒนาบุคลากร

2.การพัฒนาเครือข่ายในโรงพยาบาล

3.การพัฒนาเครือข่ายในชุมชน

3.ความต้องการของผู้ป่วย

อยากให้ท่านที่มีประสบการณ์ในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ช่วย ลปรร.ด้วยจักเป็นพระคุณ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน senario r2rความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากคะ...สำหรับการเรียนรู้

แม้เปิด Blog วันแรก..และเป็นประสบการณ์ใหม่

แต่พี่เล็กก็สามารถเล่าเรื่อง...ที่มองเห็นภาพได้...

และที่สำคัญที่ Blog อย่าลืมนำรูปสวยๆ...มาลงด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 
     ทั้ง 4 ประเด็น จะมองเห็นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเสน่ห์เลยครับว่า ผู้ป่วย DM จะมีความสุขแม้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ อย่าลืมเล่าความคืบหน้าของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน มาเรื่อย ๆ เลยครับ กลุ่มนี้งานจะใหญ่มาก แต่ผลสำเร็จจะเป็นการพัฒนาเชิงระบบของ DM Care
     อย่างลืมที่คุยกันนะครับว่า DMC(oP) โดยกลุ่มผู้ป่วยเอง เร่งสนับสนุนส่วนนี้ให้เกินขึ้นก่อนสิครับ โดยให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตรวส่วนนี้แหละครับที่จะช่วยให้การเดินเรื่องพุ่งฉลุยแน่ครับ
  • ที่ รพ. ศรีนครินทร์ มข มีคลินิก One stop service เบาหวาน
  • มีการทำกลุ่ม SHG ด้วย โดยพี่เพชรรัตน์          บุตะเขียว พี่พยาบาล
  • ผู้ป่วยพอใจมากเพราะมีการเจาะเลือดให้แต่เช้า
  • ผู้ป่วยไม่ต้องดอาหารนาน
ราตรี คุปตมุนี
IP: xxx.26.84.162
เขียนเมื่อ 

กำลังสนใจเรื่องการทำR2Rในผู้ป่วยเบาหวานในลักษณะรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแต่ประสบการณ์น้อยค่ะ...ควรเริ่มจากตรงไหนดีค่ะ?