cva

ชมดาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำอย่างไรผู้ป่วยcva จึงจะได้รับการดูแลอย่างคลอบคลุม เมื่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

มีโอกาสได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R ที่โรงพยาบาลยโสธรในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  โดยมีคุณชายขอบและ DR.KAPOOMเป็นวิทยากร  ได้รับความรู้มากมายและประทับใจในตัววิทยากรทั้ง2ท่านเป็นอย่างมาก   ท่านทั้งสองสามารถถ่ายทอดความรู้และทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้สึกว่า R2R ไม่ได้ยากอย่างที่คิด     จากลปรรในครั้งนั้นทำให้สนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการพัฒนารูปแบบแผนการจำหน่ายผู้ป่วย cvaในโรงพยาบาลยโสธรแบบสหวิชาชีพ   ซึ่งแต่เดิมในโรงพยาบาลยโสธรยังไม่มีแผนการจำหน่ายผู้ป่วย cva ที่ชัดเจนและยังไม่เป็นระบบการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ   จึงได้รวมกลุ่มลปรรขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยพยาบาลแผนก opd   med  นักกายภาพบำบัด  เภสัชกร  นักโภชนากร  โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมดาวความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่การบันทึก...เรื่องเล่าเด็ด..

ในเวทีเสมือนนี้นะคะ...เรื่องเล่าดีๆที่เป็นขุมความรู้..

อย่าลืมมาเล่าต่อๆ กันนะคะ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคะ..ที่มา ลปรร. นะคะ
เขียนเมื่อ 
     โหรูปพี่ป้อม ขึ้นก่อนใครเปื้อนเลย เปิด Blog ให้น้องอะตอมด้วยสิครับ บอกว่า "น้าชายขอบ" ขอท้า
     โจทย์ของกลุ่มพี่นะ จะเป็นประโยชน์ในแง่การจัดทำ D/C Plan ที่ง่าย ๆ รวดเร็ว แก่โรคอื่น ๆ ต่อไปอีกในอนาคต รวมถึงอาจจะมีที่อื่นที่เขาสนใจ สามารถนำบทเรียนได้ได้เรียนรู้ครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดด้วย งานของกลุ่มนี้จะเป็นทั้ง Process และ Output Oreinted ครับ