ความเห็น 46076

cva

เขียนเมื่อ 
     โหรูปพี่ป้อม ขึ้นก่อนใครเปื้อนเลย เปิด Blog ให้น้องอะตอมด้วยสิครับ บอกว่า "น้าชายขอบ" ขอท้า
     โจทย์ของกลุ่มพี่นะ จะเป็นประโยชน์ในแง่การจัดทำ D/C Plan ที่ง่าย ๆ รวดเร็ว แก่โรคอื่น ๆ ต่อไปอีกในอนาคต รวมถึงอาจจะมีที่อื่นที่เขาสนใจ สามารถนำบทเรียนได้ได้เรียนรู้ครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดด้วย งานของกลุ่มนี้จะเป็นทั้ง Process และ Output Oreinted ครับ