วันนี้ฟ้ามืด ไม่มีแสงจันทร์มีเมฆครึ้มเหมือนเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอีกสักพักฝนจะตก และจริงดังคิดฝนตกลงมาหนักมากแต่ตกไม่นาน หลังจากฝนหยุดตกอากาศเย็นขึ้นมีลมพัดอ่อนๆเย็นสบาย

 การเดินทางของหิ่งห้อยน้อยเริ่มต้นแล้ว