ตอนนี้ที่คณะฯ ได้จัดทำรายงานประเมินตนเองผ่านไปแล้ว ทุกปี ก็จะต้องจัดทำ 1 ครั้ง ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนจะทำความเข้าใจและรู้จักกันดีแล้ว แม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ก็ตามค่ะ แล้วเพื่อน ๆ ชาวblog ได้ผ่านพ้นการจัดทำไปแล้วหรือยังค่ะ