นำเสนอไปแล้วคะ สำหรับ การทำ Usability Testing

ผลจากการนำเสนอ หัวข้อนี้เป็นที่สนใจของผู้บริหาร และหัวหน้าทีมนะคะ แต่ยังมีเงื่อนไขในการนำมาใช้จริง หากจะมีการนำมาใช้จริง คงต้องเริ่มจากระบบเล็ก ๆ ก่อนคะ

ดิฉันก็หวังว่า เมื่อทุกคนในทีมและในฝ่ายเห็นความสำคัญของการทำ Usability Testing มากขึ้น ก็จะทำให้องค์กรมีระบบที่สามารถตอบสนองการใช้งานจริงของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีคะ

เรื่องรายละเอียดสำหรับการทดสอบ รอให้มีความพร้อมมากกว่านี้ แล้วจะนำมาเขียนวน blog นี้นะคะ