ดำรงพระชนมชีพด้วยหลักธรรม

พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวรฯ ถวายเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ทักษินานุปทาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

    สมเด็จพระบรมราชชนนีนั้น ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ท่านอีกแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในพระวัยใด ก็ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ตั้งแต่ทรงเยาว์พระชันษาจนสุดท้ายแห่งพระชนมชีพก็ตาม ไม่มีชีวิตผู้ใดเปรียบได้ ผู้ศึกษาพระชีวประวัติอย่างประณีต มีธรรมเป็นหลักย่อมเห็นชัดทั้งพระกุศลกรรมและพระอกุศลกรรมในพระอดีตชาติ และในพระชาตินี้ได้ส่งผลที่ท้าทายพระสูติปัญญา ท้าทายธรรมะที่ทรงยึดเป็นหลักดำรงมาตลอดพระชนมชีพ
    ผลแห่งการท้าทายที่ทรงได้รับตลอดพระชนมชีพคือ ทรงได้รับชัยชนะ ทรงเป็นผู้ชนะอย่างบริสุทธิ สะอาดงดงามในทุกเรื่อง ทุกกาลเวลา ด้วยทรงใช้พระบารมีธรรมที่ล้ำเลิศไม่มีผู้เสมอเหมือนเป็นอาวุธ
    จากพระราชประวัติชีวิตปรากฎชัดว่า ทรงมีพระขันติธรรมนำอยูและพร้อมบริบูรณ์ด้วยพระสติ พระปัญญา พระวิริยอุตสาหะ มีผู้เปรียบว่าทรงมีพระราชประวัติเหมือนเทพนิยาย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนยิ่งนัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย

คำสำคัญ (Tags)#แม่ฟ้าหลวง#สมเด็จย่า

หมายเลขบันทึก: 37219, เขียน: 05 Jul 2006 @ 14:30 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 11:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)