ขอนำมาลงบันทึกไว้    สำหรับให้ภาคี สคส. ได้รับทราบ  ดูได้ตามที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช