km กระบี่ 003

Mr.CHOBTRONG
การจัดการรความรู้ เครือข่ายราชภัฏภาคใต้
 6.ปัจจัยสนับสนุน              ระดับ 1  ผู้บริหาร / หน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุนการวิจัย มีนโยบายสร้างแรงจูงใจ สนับสนุน            ระดับ 2  แหล่งทุน/งบประมาณ   หาแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิจัย              ระดับ 3  มีการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำวิจัย            ระดับ 4  มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการวิจัย            ระดับ 5  ผู้ช่วยงานวิจัย   เช่น  นักศึกษาช่วยงาน  เจ้าหน้าที่ช่วยงาน 7 การเผยแพร่ผลงานวิจัย             ระดับ 1  อาจารย์ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ            ระดับ 2  มีการนำผลการวิจัย ไปพัฒนามหาวิทยาลัย  พัฒนาการเรียนการสอน            ระดับ 3  มีการนำผลการวิจัยไปเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน            ระดับ 4  มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ            ระดับ 5  มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สฏ.

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#จ.กระบี่#(ต่อ)

หมายเลขบันทึก: 37210, เขียน: 05 Jul 2006 @ 13:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เห็นด้วยกับอาจารย์มาก ๆ เลยครับ แต่ต้องเพิ่งรายละเอียดในแต่ละปัจจัยเข้าไปอีกนิดหน่อยครับ ก็คือ ใจของทุก ๆ ฝ่าย นับตั้งแต่ผู้บริหาร ถ้าออกวิสัยทัศน์มาอย่างเดียว ไม่ใส่ใจ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนด้วยใจแล้ว มัวแต่มุ่งหวังแต่ KPI ก็แย่เลยครับ อาจารย์บุคลากร ถ้าทำวิจัย แล้วมุ่งหวังแต่จะได้ผลงานทางวิชาการก็แย่เหมือนกันครับ นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ถ้ามุ่งหวังแต่เกรดหรือรายได้ ก็แย่หนักเลยครับ ต้องใส่ "ใจ" ลงไปในทุก ๆ ปัจจัยครับ ใจที่จะนึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงของงานวิจัย แล้วงานวิจัยจะสวยงามและทรงคุณค่าค่า