รายละเอียดแผนเอดส์ชาติปี 2540-2554

  ติดต่อ

  แผนเอดส์ชาติปี 2540-2554   

   ระชุมพิจารณารายละเอียดแผนเอดส์ชาติปี 2540-2554             
             ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ   กลุ่มโรคเอดส์ ฯ  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การจัดทำรายละเอียดระดับชาติภาพรวม เพื่อบรรลุเป้าหมาย Universal  Access  Prevention, Treatment, Care and Support on HIV/AIDS  by 2010 "     โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก UNDP  ณ  โรงแรม  P.M.Y. Beach  Resort  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน  ประมาณ 200  คน
..........เมื่อวันที่  15 -19 พฤษภาคม  2549   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรม

หมายเลขบันทึก: 37202, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-01 14:35:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรคเอดส์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)