เป็นการค้นหาแบบละเอียด เช่น การค้นหาสัตว์เลื้อยคลาน แต่ไม่มีคำว่างู ผลที่ได้ออกมาจะได้คำว่าสัตว์เลื้อยคลานไม่มีงู