m-learning เรียนกันอย่างไร

m-learning เรียนกันอย่างไร

จากข้อมูลการวิจัยร่วมของบริษัท ERICSSON และ NKI อินเทอร์เน็ต College ประเทศนอร์เวย์ สามารถสรุปได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่าง วิธีการเรียนรู้เนื้อหาของวิชาที่เรียนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังจากที่ ดาวน์โหลด บทเรียนมาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ประจำวิชาจะจำแนกเรื่องที่จะสอนเป็นบทและหัวข้อย่อยต่างๆ เช่น เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็จะจำแนกเป็นหัวข้อย่อยๆ ดังนี้

1. ประวัติและความเป็นมา

2. หน่วยความจำ
2.1. หน่วยความจำหลัก
2.2. หน่วยความจำเสมือน

3. อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
3.1. Input
3.2. Output

4. ………………………….................
4.1………………...............
4.2………………...............
ผู้เรียนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านหัวข้อหลักก่อนแล้วจึงเข้าไปในหัวข้อที่ย่อยลงไปได้อีกเรื่อยๆ จนพบรายละเอียด ลักษณะการทำงานเช่นนี้เหมือนกับการเลือกเมนูต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ

เช่น อยากรู้เรื่องหน่วยความจำหลัก บนเมนูจะปรากฏหัวข้อ

ผู้เรียนต้องเลือกหัวข้อที่สอง เรื่องหน่วยความจำ

หลังจากนั้นหน้าจอก็จะปรากฏรายละเอียดที่มีในหัวข้อหน่วยความจำ นั่นก็คือ 2.1  

หน่วยความจำหลัก 2.2 หน่วยความจำเสมือน

 

ผู้เรียนก็เลือก 2.1 หน่วยความจำหลัก เพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียด

 

เราจะเห็นได้ว่าลักษณะการเข้าถึงข้อมูลนั้น คล้ายกับการที่เราเข้าไปยังฟังก์ชันต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือและสิ่งที่นักเรียนสามารถกระทำผ่านการเรียนแบบ m-learning มีดังนี้

 •  เรียนรู้เนื้อหาของวิชาที่เรียน 
 • จดโน้ตย่อ 
 • ทำรายงาน 
 • ดาวน์โหลด เอกสารการเรียน 
 • หาข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน 
 • ส่ง และ รับ อีเมล์ จากเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกัน อาจเป็นการซักถามกันถึงหัวข้อที่ไม่เข้าใจ 
 • รับ อีเมล์ การสั่งงานหรือการบ้านจากอาจารย์ประจำวิชา 
 • ส่งรายงานหรือการบ้านผ่านทาง อีเมล์ 
 • รับ อีเมล์ รายงานหรือการบ้านที่อาจารย์ประจำวิชาได้ตรวจแล้ว

ที่มา http://internet.se-ed.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED.technologyความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • มาทักทาย
 • ทำไมหายไปนานมากขอบอก
 • งานยุ่งหรือครับ
เขียนเมื่อ 

บทความดีครับ

ขอบคุณ