Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะอยากมีอายุยืนนาน ไม่มีโรคหัวใจขาดเลือดมาพาลเบียดเบียนให้อยู่อย่างยากลำบาก

ข่าวดีคือ มีการศึกษาว่า วิถีแห่งสุขภาพมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจได้...

อาจารย์สเทฟานี ชีอูฟ รายงานผลการศึกษาติดตามผู้ชายอายุ 40-75 ปีที่ไม่มีโรคหัวใจขาดเลือด ไม่มีเบาหวาน และไม่มีโรคเรื้อรังอื่นๆ จำนวน 43,000 คนตั้งแต่ปี 2529

ผลการศึกษาพบว่า โรคหัวใจขาดเลือดมีความสัมพันธ์กับอุปนิสัย หรือวิถีแห่งสุขภาพ 5 อย่างได้แก่

(1). อาหารดีและพอดี:                                                        

อาหารดีและพอดีในที่นี้หมายถึงอาหารที่มีคุณค่าครบครัน โดยเฉพาะมีธัญพืชครบส่วน เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮตวีท(ขนมปังข้าวสาลีไม่ขัดสี) ฯลฯ ถั่ว งา เห็ด ผัก ผลไม้ มีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักมากพอ

อาหารที่ดีควรมีไขมันอิ่มตัว เช่น ไขมันในน้ำมันปาล์ม กะทิ ไขมันสัตว์ ฯลฯ น้อย มีโคเลสเตอรอลน้อย มีผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันอีกหน่อย ต่อไปให้กินพอประมาณ(ไม่กินมากเกิน) เพื่อป้องกันโรคอ้วน

(2). การไม่สูบบุหรี่:                                                          

ข้อนี้รวมทั้งบุหรี่ที่สูบเอง และบุหรี่มือสอง หรือบุหรี่ที่คนอื่นสูบด้วย เช่น คนที่เข้าไปในห้องปรับอากาศ ถ้ามีคนอื่นสูบบุหรี่ก็มีโอกาสได้รับอันตรายจากบุหรี่ ฯลฯ

(3). ไม่ดื่มมากเกิน:                                                        

คำแนะนำสำหรับแอลกอฮอล์(เหล้า เบียร์ ไวน์...)คือ คนที่ดื่มอยู่ก่อนควรลดปริมาณ และความถี่ในการดื่มลง หรือเลิกเสียเลย เพื่อป้องกันภาวะความดันเลือดสูงจากการดื่มหนัก

ส่วนคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว... ไม่ดื่มดีที่สุด เพื่อป้องกันโรคอื่น เช่น อุบัติเหตุทำให้ตาย หรือพิการเฉียบพลัน ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ตับแข็ง สมองเสื่อม เสี่ยงต่อการสำส่อนทางเพศ เสี่ยงต่อการติดกามโรค(เช่น เอดส์ ฯลฯ) ฯลฯ

(4). ควบคุมน้ำหนัก:                                                       

การควบคุมน้ำหนัก ไม่ให้น้ำหนักเกิน และไม่ให้อ้วนมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจได้

(5), ออกกำลังกาย:                                                        

คำแนะนำในการออกกำลังกายปัจจุบันได้แก่ ให้ออกกำลังกายแรงปานกลาง (เช่น เดินเร็ว ฯลฯ) คราวละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง หรือออกกำลังกายหนัก เช่น วิ่งเหยาะ ฯลฯ คราวละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

    วิถีสุขภาพดีอย่างไร...                        

อาจารย์ชีอูฟท่านพบว่า ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ มีวิถีแห่งสุขภาพครบ 5 ข้อจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอุดตันลดลงอย่างนี้ครับ...

(1). ผู้ชายวัยกลางคนที่กินยารักษาโรคความดันเลือดสูง หรือไขมันในเลือด(โคเลสเตอรอล)สูง และรักษาวิถีแห่งสุขภาพ 5 ข้อนี้ได้ จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจลดลง 57 %

(2). ผู้ชายวัยกลางคนที่ไม่เป็นโรคความดันเลือดสูง และไขมันในเลือด(โคเลสเตอรอล)สูง จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจลดลง 87 %

ท่านผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้ชายวัยกลางคนไม่ต้องเสียใจครับ ถึงแม้การศึกษานี้จะติดตามข้อมูลในผู้ชายวัยกลางคน

ทว่า... เรื่องวิถีแห่งสุขภาพเป็นเรื่องสากล ใครๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากการใส่ใจสุขภาพคล้ายๆ กัน...

    แหล่งที่มา:                 

  • ขอขอบคุณ > Amanda Beck. Lifestyle trumps drugs for a healthy heart: study. http://go.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=12727837&src=eDialog/GetContent > July 3, 2006. (สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งที่มาจาก Circulation).
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ > ปรับปรุงแก้ไข 8 พฤษภาคม 2550.
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ IT + พต.ศรัณย์ มกรพฤฒิพงษ์ โร > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี IT ศูนย์มะเร็งลำปาง > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.  
  • แนะนำให้อ่าน "บ้านสาระ" > [ Click - Click ]