หญิงหลังผ่าตัดคลอดใน24ชม.แรกจะมีความเจ็บปวดแผลผ่าตัดมาก

การให้นมแม่ในช่วงนี้ พยาบาลมีบทบาทสำคัญมาก