จากR2Rกำลังพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยCVAในหอผู้ป่วยที่ทำงานอยู่ค่ะ ตั้งใจว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่ดูแลมากขึ้น....อยากทราบว่าท่านใดสนใจเหมือนกัน หรือมีข้อมูลรายละเอียดที่จะชี้แนะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคนค่ะ...

ตอนนี้งานประจำที่ทำในการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเจอปัญหาเรื่องความซำซ้อนในการดูแล.ความไม่ต่อเนื่อง...