ได้แน่นอนคะ

บล็อคแต่ละบล็อคควรจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น บล็อคที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อคด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อคด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อคเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อคเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมาย

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนแต่ละคนอาจจะมีความรู้ความถนัดในหลากหลายด้าน การจะนำความรู้ทั้งหมดมาเขียนในบล็อคเดียว อาจทำให้การแยกแยะความรู้เป็นไปด้วยความลำบาก ทำให้หาแก่นความรู้ได้ยาก และสำหรับผู้อ่านแล้วก็อาจจะยากในการติดตามอ่านอีกด้วย ดังนั้น สำหรับผู้เขียนหนึ่งคน ความสามารถของระบบในการสร้างบล็อคได้มากกว่าหนึ่งบล็อค เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน น่าจะเป็นฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ ซึ่ง GotoKnow.org เสนอจุดเด่นในเรื่อง Multi-blog นี้อย่างชัดเจน

การสร้างบล็อค

 

เมื่อท่านสมัครเป็นสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการสร้างบล็อคได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม” ที่อยู่ด้านบนสุด
  • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “จัดการบล็อค”
  • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “สร้างบล็อค”
  • ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์แอดเดรสของบล็อคที่ต้องการสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • ขั้นตอนที่ 5: พิมพ์ชื่อบล็อคและรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อคพอสังเขป
  • ขั้นตอนที่ 6: เลือกจำนวนโพสต์ที่ให้แสดงให้หน้าเพจของบล็อค
  • ขั้นตอนที่ 7: เลือกว่าเป็นบล็อคที่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือเป็นบล็อคส่วนตัวที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
  • ขั้นตอนที่ 8: กดปุ่ม “สร้างบล็อค”

นอกจากนี้ สมาชิกสามารถสร้าง แก้ไข และลบบล็อคได้ในส่วน “จัดการบล็อค” อีกทั้งยังสามารถสมัครให้บล็อคเข้าร่วมชุมชนได้อีกด้วย