สร้างคีย์เวิร์ดและเลือกใช้คีย์เวิร์ด(เพื่อสกัดแก่นความรู้)ได้อย่างไร

การที่สมาชิกทุกท่านนำเอาความสามารถของระบบด้านคีย์เวิร์ดไปใช้เป็นประจำเมื่อมีการเขียนบันทึก จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา GotoKnow.org ใน Release ถัดๆ ไป ในด้านการสร้างแผนที่ความรู้ และหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของแก่นความรู้ต่างๆ

คีย์เวิร์ดสำคัญอย่างไร

วิธีการหนึ่งที่ระบบบล็อคโดยทั่วไปนำมาใช้ในการรวบรวมและแยกแยะประเภทของบันทึก คือการให้ผู้เขียนระบุหมวดหมู่หรือคีย์เวิร์ดของบันทึกนั้นๆ ไว้ ซึ่งบันทึกหนึ่งๆ อาจมีความเหมาะสมในการแยกแยะสู่หลายหมวดหมู่ ถือเป็นการสกัดแก่นความรู้จากขุมความรู้โดยตัวผู้เขียนเองด้วยคีย์เวิร์ดของบล็อค หรืออาจจะดึงเอาคีย์เวิร์ดของชุมชนที่ถูกรวบรวมโดยผู้บริหารบล็อคชุมชน (อาจมากกว่า 1 คน) ของชุมชนนั้นๆ ดังแสดงในรูป

(หมายเหตุ: ขณะนี้ระบบยังไม่อนุญาตให้คลิ๊กบนคีย์เวิร์ดเพื่ออ่านบันทึกที่แยกแยะสู่คีย์เวิร์ดแต่ละคำ ทีมงานจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้ในอีกไม่นานเกินรอ)

เมื่อผู้อ่านอ่านบล็อคแล้วอยากอ่านเพิ่มเติมในบันทึกที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเลือกอ่านบันทึกได้ตามหมวดหมู่หลักของบันทึกนั้นๆ และเมื่อบล็อคบรรจุความรู้มากขึ้นและจำนวนบล็อคที่เกี่ยวข้องก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ การสร้างแผนที่ความรู้ที่บ่งบอกถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของความรู้ต่างๆ ก็จะเป็นไปได้ด้วยความถูกต้องมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

การสร้างและจัดการคีย์เวิร์ดของบล็อค

 • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
 • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “บล็อค”
 • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “คีย์เวิร์ด”
 • ขั้นตอนที่ 4: เลือกบล็อคเพื่อจัดการคีย์เวิร์ด
 • ขั้นตอนที่ 5: สำหรับคีย์เวิร์ดแต่ละคำ สามารถทำการแก้ไขหรือลบได้ โดยกดปุ่มที่มีให้อยู่ด้านหลังคำนั้นๆ และหากต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ดสำหรับบล็อคนั้นๆ ให้พิมพ์คำลงไปในช่องคีย์เวิร์ด แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม”

การเลือกใช้คีย์เวิร์ด

หากท่านได้สร้างคีย์เวิร์ดของบล็อคไว้แล้ว คียเวิร์ดเหล่านี้จะถูกแสดงไว้ให้ตอนที่ท่านเขียนบันทึก และหากท่านเป็นสมาชิกชุมชนและผู้บริหารชุมชนได้รวบรวมคีย์เวิร์ดของชุมชนไว้ บล็อคของท่านก็จะแสดงรายการคีย์เวิร์ดเหล่านี้มาให้อัตโนมัติเช่นกัน

 • คีย์เวิร์ดทั้งสองประเภทนี้เลือกใช้ได้เพียงประเภทละ 3 คำหลักๆ เท่านั้น
 • หากเลือกมากกว่าหนึ่งคำให้กดที่ Shift เพื่อเลือกคำที่อยู่ติดกัน
 • หรือกด Control เพื่อเลือกคำที่อยู่ไม่ติดกัน
 • และหากต้องการยกเลิกคำที่เลือกไว้ให้กด Control บนคำนั้นๆ

การสร้างคีย์เวิร์ดชุมชน (ผู้บริหารชุมชนเท่านั้นที่สามารถสร้างได้)

หากสมาชิกท่านใดเป็นผู้บริหารชุมชน หน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญต่อสมาชิกบล็อคในชุมชน คือการสร้างคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของชุมชน เพื่อที่สมาชิกในชุมชนจะได้เลือกไปใช้ในการจัดการความรู้ของโพสต์แต่ละโพสต์

 • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
 • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “ชุมชน”
 • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “คีย์เวิร์ด”
 • ขั้นตอนที่ 4: เลือกชุมชนที่จะเพิ่มหรือจัดการคีย์เวิร์ด
 • ขั้นตอนที่ 5: แต่ละคีย์เวิร์ดสามารถทำการแก้ไขหรือลบได้ โดยกดปุ่มที่มีให้อยู่ด้านหลังคำนั้นๆ และหากต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ดสำหรับชุมชนนั้นๆ ให้พิมพ์คำลงไปในช่องคีย์เวิร์ด แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม”

ทิ้งทายไว้นิด: การที่สมาชิกทุกท่านนำเอาความสามารถของระบบด้านคีย์เวิร์ดไปใช้เป็นประจำเมื่อมีการเขียนบันทึก จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา GotoKnow.org ใน Release ถัดๆ ไป ในด้านการสร้างแผนที่ความรู้ และหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของแก่นความรู้ต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (1)

เข้ามาอ่าน เผื่อจะได้ความรู้เกี่ยวกับเว็บบล็อกบ้าง  ทดลองใช้ครับ