การแลกเปลี่ยนความรู้ไม่ทำให้ความรู้เราหายไป แต่กลับยิ่งงอกงามมากขึ้น