เปิดตัว Facilitator CoP

GotoKnow ได้ออกแบบชุมชน ให้ประกอบขึ้นจากหลายๆ blog ที่เป็นความสนใจในด้านเดียวกัน


ขอเปิดตัวชุมชน Facilitator CoP (http://facicop.gotoknow.com)
เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อเนื่องจากการสัมมนา workshop
คุณอำนวยผู้มีประสบการณ์ เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2548 ณ บ้านผู้หว่าน
เว็บชุมชนแห่งนี้ ประกอบขึ้นจาก blog หลายๆ แห่ง ใครที่เป็นมือใหม่
เรื่อง blog ก็สามารถอ่านคู่มือ GotoKnow ได้ที่นี่ โดยอาจจะเริ่มจากเรื่อง
Blog คืออะไร ตอนนี้ผมขอนำเสนอสั้นๆ ก่อน

Blog เป็นเว็บไซต์แบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายๆ บันทึก
ประจำวัน ที่ผู้เขียนจะเขียน update สม่ำเสมอ การจัด
เรียงเนื้อหาจะให้เนื้อหาใหม่อยู่บนสุดคนดูที่เข้ามา
ก็จะได้อ่านเนื้อหาใหม่ทันที เรื่องเล่าใน blog จะพูดถึง
อะไรก็ได้ และมักจะมี link ไปยังเว็บอื่นๆ หรือบันทึกเก่า
ที่เคยเขียนไว้ ผู้เขียนคนหนึ่ง อาจจะสร้าง blog หลายๆ อัน
เพื่อบันทึกเรื่องราวหลายๆ ด้านที่เขาสนใจก็ได้


GotoKnow ได้ออกแบบชุมชนให้ประกอบขึ้นจากหลายๆ blog ที่เป็นความ
สนใจในด้านเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ชุมชน Facilitator นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเป็นคุณอำนวยการจัดการความรู้ ผมจึงได้สร้าง blog เรื่อง Visual language
ที่พูดถึงการใช้เครื่องมือภาพเช่น mindmap ในการสื่อสารและรวบรวมความเห็น
ระหว่างกระบวนการกลุ่ม คนอื่นๆ ก็อาจสร้าง blog ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นคุณอำนวย เช่น เรื่อง dialouge แล้วก็จับมาไว้ในชุมชนนี้ได้เช่นกัน

ผมขอเชิญให้ทุกท่าน สมัครสมาชิก เว็บ GotoKnow และสร้าง blog ของคุณเอง
จากนั้นก็แจ้งผมผ่านทาง Comment นี้ เพื่อผมจะได้ใส่ blog ของคุณในชุมชน
Facilitator แห่งนี้ แต่หากว่ายังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจ ก็อาจลองอ่าน blog อื่นๆ และ
เขียน comment ดูก่อนก็ได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Visual Languageความเห็น (1)

จันทวรรณ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าชุมชนได้ที่ http://tutorial.gotoknow.org/cgi-bin/me/archive/2005/06/01/15/52/11/e32