บทสัมภาษณ์จากเหตุการณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2549

โครงการตามดมตามชม

เนื่องจากคุณหมออมรพันธ์หัวหน้างานสูตินรีเวชทำจดหมายขอบคุณมาที่ดิฉันถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่ห้องLabในการช่วยหาPlatlet ซึ่งจะหายากในภาวะฉุกเฉิน    แต่ได้มีความพยายามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย     ดิฉันขอถือโอกาศให้หัวหน้างานได้เล่าให้ท่านที่สนใจทราบค่ะ  และต้องขอบคุณแทนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะ 

บทสัมภาษณ์  น.ส. ศิริพร  จินตเกษกรณ์ ถึงเหตุการณ์ ในวันที่  11  มิถุนายน  2549 ปฏิบัติงานนอกเวลา ชั้น 2 (รับผิดชอบ งานเคมีคลินิก,งานคลังเลือด และ งานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยานอกเวลา)

สืบเนื่อง  จากวันที่  11  มิถุนายน  2549  มีผู้ป่วยที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน เราได้ช่วยเหลือไว้ได้   และเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยเหลือคนไข้คือ  เจ้าหน้าที่ LAB เวรชั้น  2  คือ

1. นางสาวศิริพร  จินตเกษกรณ์     เวรเช้า เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

2. นางสาวปราณี  อยู่ยิ้ม             เวรเช้า เวลา 08.30 น. - 16.30 น.     

 

3. นางสาวประภาพร  แย้มโกสุมภ์  เวรคลินิกพิเศษ เวลา 8.00 น.12.00น.

ถาม       ในวันนั้นเรื่องเริ่มต้นเป็นอย่างไร  และได้ช่วยเหลืออย่างไร  (สัมภาษณ์ คุณศิริพร  จินตเกษกรณ์)

ตอบ       เริ่มมารับเวรเวลา 8.30 น. ได้รับใบสั่งตรวจทางคลังเลือด ของ นางกัญญา  เพ็ชรหงษ์  ขอ PRC 2 Unit, FFP 10 Unit  และPlatelet Concentrated (PC) 10 Unit ในสต๊อกคลังเลือด มี PRC 2 Unit และ FFP 10 Unit   PC ไม่มี และต้องขอจากสภากาชาดไทย ตรวจกรุ๊ปผู้ป่วยแล้วปรากฏว่าเป็นกรุ๊ป AB ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดที่ค่อนข้างหายาก และอยู่ในช่วง Long weekend เราไม่แน่นใจว่าที่สภากาชาดจะมีหรือเปล่า  แต่ก็ติดต่อสภากาชาดและโชคดีมี LPPC 1 bag คือ 4 Unit ของ PC แต่ ราคาถุงละ 4,100  บาท โทรถามแพทย์ที่ LR คุณ หมอ ภูชิชย์ให้คำตอบว่า ราคาไม่เกี่ยง ขอให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะหาได้  เพราะว่าคนไข้ต้องการใช้เป็นจำนวนมาก  จึงโทรจอง LPPC ที่สภากาชาดไทย ได้ 1 Unit และอีก 6 Unit ก็ต้องหาที่อื่น โดยติดต่อที่ รพ.รามาธิบดี ,รพ.พญาไท 2 , รพ.พระนั่งเกล้า,รพ.ภูมิพล, รพ.ศิริราช, ซึ่งทุกที่เขาก็บอกว่าไม่มี หรือมีก็ต้องเก็บในสต๊อก และมีน้อยไม่สามารถให้ได้ แต่ที่รพ.ศิริราช PC ซึ่งมีวัน Expire คือ 11 มิย. 49 5 Unit  ซึ่งเขายอมให้ได้ แต่ถ้าต้องการต้องขออนุญาตจากอาจาย์วิโรจน์เพื่อให้อาจารย์อนุมัติจ่าย  ต้องอธิบายเหตุผลที่คนไข้ต้องใช้ PC ได้ขอเบอร์โทรศัพท์มือถือให้แพทย์อมรพันธุ์ติดต่อกลับไปเพราะไม่สามารถอธิบายอาการคนไข้ได้ ต่อมาแพทย์อมรพันธุ์โทรศัพท์มาบอกว่าไม่เข้าใจเรื่องเอาเลือดไปคืน จึงยังไม่ได้ตกลงอะไรบอกหมอว่าไม่เป็นไรจะดำเนินการต่อไป  เนื่องจากอยากได้ PC ให้ผู้ป่วยมาก จึงติดต่อเจ้าหน้าที่คลังเลือด อ้างว่าแพทย์อมรพันธุ์ ขออนุญาตอาจารย์แล้ว  และอาจารย์ยอมให้จ่าย PC ได้  จึงถามว่ามี Short Exp. อีกไหมภายในวันที่  12-13 มิ.ย. 49  เพราะคนไข้ห้องมีอาการไม่ค่อยดีและจำนวน Platelet ต่ำอีกด้วย ถ้า รพ.ศิริราช สามารถให้มากกว่านี้ก็ยิ่งดี   เพราะได้ติดต่อสถานพยาบาลอื่น ๆ แล้วไม่มี  เจ้าหน้าที่จึงยอมให้มาทั้งหมด 10 Unit รีบโทรแจ้ง LR พ.ภูชิชย์ รับโทรศัพท์และให้ขอเบอร์โทรมือถือคนขับรถ   คุณประภาพรเขียนใบขอรถใบขอเลือด ให้คุณปราณีนำไปให้แพทย์ ER เซ็นอนุญาตให้ใช้รถได้ คุณปราณีเตรียมกระติกเลือดไปให้คนรถ คือ คุณพีระ  น้อยกร  ไปรับเลือดมีสภากาชาดไทย และ  รพ.ศิริราช   การขอเบอร์โทรมือถือคนรถ เพื่อเช็คระยะเวลาว่าเดินทางไปถึงที่ใดและถ้าได้เลือดครบแล้วจะได้เตรียมห้องผ่าตัดผู้ป่วยทันทีที่เลือดมาถึงสถาบันบำราศฯ  ในระหว่างที่ คุณพีระไปรับเลือดมีการของ PRC เพิ่มอีก 4 Unit ซึ่งในสต๊อกไม่มี โทรขอสภากาชาดไทยจะจ่ายเลือดได้ในเวลา 18.00 น. จึงขอแลกกับ รพ. พระนั่งเกล้าและสถาบันโรคทรวงอก  โดยเอา PRC Blood Group A 2 Unit แลก PRC Blood Group AB ของรพ.พระนั่งเกล้า และ PRC Blood Group O แลกกับ PRC Blood Group AB สถาบันโรคทรวงอก  คุณประภาพรเขียนใบขอรถใบขอเลือด คุณ ปราณี เตรียมกระติก นำใบขอรถไปให้แพทย์ ER  เพื่อคุณพีระเอาเลือดไปแลกกับ รพ.พระนั่งเกล้าและสถาบันโรคทรวงอก ซึ่งบอกให้คุณพีระพักก่อนก็ได้เพราะออกไปสภากาชาดไทยและ รพ.ศิริราช เวลา 10.30 น. กลับมาถึงประมาณบ่ายโมงกว่า ๆ กลับมาแล้ว ยังต้องไป รพ.พระนั่งเกล้าและสถาบันทรวงอกไม่แน่ใจว่ามีเวลาพักทานข้าวหรือเปล่าน่าเห็นใจและก็ขอขอบคุณในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย เพราะถ้าไม่ได้ คุณพีระ เราก็ไม่มีเลือดมาให้ผู้ป่วย

ถาม      ตลอดเวลาการปฏิบัติงานในการติดต่อขอเลือดครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เลือดใช้เวลาไป เท่าใด ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงและรวมทั้งหมดใช้เวลากี่ชั่วโมง

ตอบ       โดยปกติเรามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3 คน ในเวลา 8.00 -12.00 น.และเราต้องเสียเจ้าหน้าที่ 1 คน สำหรับการติดต่อในครั้งนี้อีก 2 คน ปฏิบัติงาน  ตามปกติหลังจาก 12.00 น. ไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 คน ซึ่งเป็นโชคดีของเจ้าหน้าที่ 2 คน ที่เกิดเหตุการณ์นี้ในช่วงเช้าโดยเริ่มการติดต่อกับสภากาชาดไทย ประมาณ ตั้งแต่ เวลา 8.45 น. จนถึงเวลาที่ได้ PC จริง ๆ ประมาณเวลา  10 โมง เราแน่ใจว่าได้ PC ทั้งหมด 10 Unit จาก รพ.ศิริราช และ LPPC 1 Unit จากสภากาชาดไทย ซึ่ง คุณประภาพรและ คุณปราณี  ดำเนินการเตรียมเอกสารและกระติกใส่เลือด  ให้คุณพีระไปได้ประมาณ 10 โมงครึ่งและประมาณ 11 โมงกว่า ๆ มีขอ PRC อีก 4 Unit ติดต่อขอจากรพ.พระนั่งเกล้าและสถาบันทรวงอกซึ่งไม่ยากเพราะมีเลือดอยู่แล้ว  ซึ่งใช้เวลาติดต่อไม่นาน  แต่การติดต่อกับ รพ.ศิริราช ค่อนข้างยุ่งยากกว่า  เพราะยังไม่เข้าใจระบบงานว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องคลังเลือด ก่อนโทรขออนุมัติจ่าย PC จากอาจารย์วิโรจน์ แล้วจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่คลังเลือดอีกครั้งทำให้ใช้เวลานานตั้งแต่เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 10 โมงกว่า ๆ การค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปแต่ละโรงพยาบาลรวมทั้งโทรติดต่อไปแต่ละทีต้องนั่งกระวนกระวายใจถ้าสถาบันที่ใช้โทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติก็ไม่ยุ่งยากเท่าใดฟังหมายเลขของแผนกที่ต้องการติดต่อสามารถกดได้เลย แต่โรงพยาบาลที่ต้องรอให้ประชาสัมพันธ์รับต้องนั่งลุ้นว่าจะมีใครมารับส่วนใหญ่เงียบสนิท

  ถาม       ตอนเย็นเลือดมาถึงกี่โมง

ตอบ      คุณพีระไปสภากาชาดและ รพ.ศิริราช กลับมาถึงประมาณ บ่ายโมงกว่า ๆ และยังต้องไปสถาบันทรวงอก และ รพ.พระนั่งเกล้าเพื่อนำ PRC ไปแลกมาให้อีก มาถึงประมาณ บ่าย 3 โมง

  คุณพีระ น้อยกร

ถาม       ตกลงคนไข้ใช้เลือดอะไรไปบ้าง จำนวนเท่าใด

ตอบ       เท่าที่เบิกไปมี PC จาก  รพ.ศิริราช 10 Unit และ PRC 1 Unit ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบมีเท่านี้

ถาม       ช่วงระหว่างนั้นเวรเช้ามีงานอื่นไหม งานเคมีคลินิก งาน Matching อื่น ๆ เข้ามามากแค่ไหนในช่วงใดยุ่งมากที่สุดประมาณกี่โมงถึงกี่โมง

ตอบ       วันที่  11  มิ.ย. 49  สงสัยจะเป็นวันที่ฤกษ์ดีมากค่ะ  มีคนมาคลอดที่ห้องคลอดเท่าที่ส่ง Matching มาให้เราทำมี 4 คน และมีตรวจ Blood Group ธรรมดาอีก 2 คน ส่วนงานเคมีฯ ก็มีตามปกติ 70 80 คน  ในช่วงเช้า มี Anti HIV ด่วน 1 ราย  ตอนบ่าย เป็นเรื่อง Matching การเตรียมเลือด คุณกัญญา  ตลอดเวลา และมีงานตรวจทางเคมีคลินิค

ถาม       ตกลงที่ทำงานทั้งหมดทั้ง งานเคมีฯ ทั้ง Matching ขอเลือดทุกอย่าง มีเจ้าหน้าที่อยู่กี่คน ทำอะไรบ้าง

ตอบ       3 คนคะ มีดิฉัน น.ส.ศิริพร  จินตเกษกรณ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานประจำที่  งานเคมีคลินิค , น.ส. ประภาพร  แย้มโกสุมภ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานประจำที่ งานเคมีคลินิค ซึ่ง 2 คนนี้มีหน้าที่ตรวจงานเคมีฯ ,งาน Matching Blood group และ  Anti HIV นอกเวลา และ น.ส. ปราณี  อยู่ยิ้ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงานประจำที่ งานธุรการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  เป็นคนรับโทรศัพท์ รับส่งสิ่งส่งตรวจ เตรียมเลือดที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ บันทึกข้อมูล และอื่น ๆ  ในระหว่างที่ดิฉันติดต่อขอ PC และ PRC  ทั้ง  2 คน ก็ดำเนินงาน ดังกล่าวข้างต้นแทน  และร่วมปรึกษากันบ้างเป็นครั้งคราว

 

ถาม       อะไรที่คิดว่ายุ่งยากลำบากเหนื่อยที่สุดในเรื่องนี้ครับ  ในการปฏิบัติ

ตอบ      ถ้าถามว่าเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อย เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนต้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้ว  แต่มีลุ้นเรื่องขอ PC จาก โรงพยาบาลอื่น ๆ เพราะ

  1. เป็นระยะช่วง Long Week end  ซึ่งคนจะไปต่างจังหวัดมาก และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องออกหน่วยรับบริจาคเลือดหลายหน่วยทำให้เจ้าหน้าที่มีน้อย  จึงไม่สามารถตรวจเช็คเลือดที่รับบริจาคมาได้ทันตามความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขอเลือดจากสภากาชาดไทย
  2. ลุ้นว่าขอ PC ให้ผู้ป่วยจะได้หรือไม่ได้  ถ้าได้ก็เป็นโชคดีของผู้ป่วยแต่บังเอิญคงเป็นโชคดีของคนไข้จริง เพราะปกติ รพ.ศิริราชจะไม่มีนโยบายจ่าย  PC ให้สถาบันพยาบาลที่อื่น ๆ แต่อาจเป็นเพราะ Short exp. ด้วย จึงยอมจ่ายมาให้   

สัมภาษณ์ โดย  นาย ปิยะ  รามโกมุท  หัวหน้างานคลังเลือด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)