วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 18. เรียนรู้จาก KM Workshop กรมธนารักษ์

         วันที่ ๓ กค. ๔๙ ผมไปเป็นกองหลังให้ทีม สคส. ไปเป็นวิทยากรจัดกระบวนการ ลปรร. ในกิจกรรม KM กรมธนารักษ์     ซึ่งได้ผ่านการอบรมเชิงทฤษฎีจากทีมวิทยากรจากจุฬาฯ   ซึ่งนำโดย ศ. ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ดร. ชลทิศ ธีระฐิติ แล้ว     แต่ทางข้าราชการของกรมฯ บ่นว่ามีงานมาก    ไม่มีเวลาทำ KM     ทาง ดร. ศุภชัย และ ดร. ชลทิศ ทราบข่าวว่า สคส. มีเทคนิคในการช่วยให้หน่วยงานเริ่มต้นทำ KM ได้ดี     จึงติดต่อผมมาขอให้ไปบรรยาย     ศ. ดร. ศุภชัย บอกผมว่า "อยากให้เขาได้ฟังจากผู้รู้จริง" 

                         

            KM Intern และ PO ใหม่ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย

         ผมก็ "เด้งเชือก" ด้วยความชำนาญ    ว่าขอปรับเป็น workshop เพื่อช่วยให้ "คุณกิจ" ของกรม ได้ฝึกทักษะสำหรับเริ่มต้น KM    และทำให้สามารถทำ KM ชนิดที่เนียนอยู่ในเนื้องาน    ผมมอบให้หญิงเป็นผู้ประสานงานฝ่าย สคส. คุยกับ ดร. ชลทิศ ในการวางแผน workshop    นำมาสู่กิจกรรมในบ่ายวันนี้

        ทางกรมฯ และทีมที่ปรึกษา จัดให้ผู้อาวุโสหรือหัวหน้าสายของสำนักประเมินราคาที่ดินมาร่วมกิจกรรม ลปรร.    

        ตอนประชุมกลุ่ม ลปรร. ความรู้หรือเทคนิคที่ได้จากความสำเร็จในการเดินสำรวจที่ดิน เพื่อตีราคาที่ดิน     ผมไปฟังกลุ่มหนึ่ง ลปรร. กัน     และชื่นชมว่าสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ปฏิบัติกันอย่างคล่องแคล่วสนุกสนานและเป็นธรรมชาติ     ผมรู้สึกว่าบรรยากาศการ ลปรร. ในกลุ่มดีกว่าที่ผมเคยเห็นในการจัด workshop แบบนี้ในหน่วยราชการอื่นๆ 

                      

           การประชุมกลุ่มเล่าเคล็ดการทำงานเดินสำรวจ 

                       

               กลุ่มนี้ก็เล่าเรื่องได้ความรู้ฝังลึกมากมาย 

                      

 กลุ่มนี้นอกจากมีความรู้ปฏิบัติปลดปล่อยออกมามากมายแล้ว ยังมีบรรยากาศเฮฮาอีกด้วย 

       ผอ. สำนัก แคล้ว ทองสงค์ บอกว่า ข้าราชการกลุ่มนี้ทำงานในลักษณะที่ไม่มีความรู้ในตำราให้ใช้     จึงต้องอาศัยความรู้หรือเทคนิคจากประสบการณ์ตรงของสมาชิก    บรรยากาศของการประชุมครั้งนี้จึงง่ายมากในการ ลปรร. ความรู้ฝังลึก    สมาชิกกลุ่มงัดเอาความรู้ฝังลึกจากประสบการณ์มาเล่ากันอย่างสนุกสนาน     และสมาชิกกลุ่มก็ฟังและซักถามอย่างสนใจ         

                         

                                     ผอ. แคล้ว ทองสงค์ 

       ในการทำ AAR สมาชิกเอ่ยถึง  
           - การประชุมที่ไม่มีหัว ไม่มีหาง   
           - การประชุม ลปรร. ที่มีสมาชิกกลุ่มที่หลากหลาย 
      
       workshop วันนี้ (๓ ชม.) ได้ให้ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมแล้วว่า การ ลปรร. ความรู้ฝังลึกทำอย่างไร  มีคุณค่าอย่างไร  เนียนอยู่ในเนื้องานอย่างไร    ทีม CKO และแกนนำ KM ของกรม ต้องรู้จักดำเนินการต่อยอดจากประสบการณ์นี้     ถ้าไม่มีการจัดการจากทีมแกนนำ workshop นี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์นัก

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 17 

วิจารณ์ พานิช
๓ กค. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ครับ ในสถานศึกษาควรจัดการความรู้ด้านใดบ้างครับ ผมขอสั้นๆเพื่อไปประยุกต์ใช้เริ่มต้นก่อน ขอความกรุณา ส่งทางอีเมล์ จะสะดวกกว่าครับ ขอบคุณครับ