"มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมงานศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้บล็อกเวอร์ชั่น 2 รุ่น1 วันที่ 4 กค.2549 จำนวน 2 รอบๆละ 30 คนรวม 60 คน(รอบเช้า และ รอบบ่าย)" http://gotoknow.org/blog/pichai3/36244

เพิ่มเป็น 40 คน จากบันทึกของอาจารย์หมอ JJ (http://gotoknow.org/blog/uackku/36853

คาดว่า ระบบน่าจะทำงานช้ากว่าปกติค่ะ แนะนำให้เลี่ยงการกดเข้าไปใช้ในหน้าหลักต่างๆ โดยเฉพาะหน้าหลักของ coment ล่าสุด เพราะเป็นหน้าที่มีการคำนวณค่อนข้างเยอะ จะทำให้ฐานข้อมูลทำงานหนัก และ ระบบจะช้าขึ้นคะ

ขอบคุณคะ