เหนื่อยล้า กับบางสิ่ง บางอย่าง

เหนื่อยกับงาน เหนื่อยกับเรียน

เหนื่อยกับต้องปะทะกับคนบางคน บางหน่วยงาน

ถึงอย่างไร ก็คงต้องทำต่อไป

เพราะถึงทุกอย่างต้องก้าวไปข้างหน้า

เพราะนาฬิกายังไม่เคยหยุดหมุน

เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเจือจุน

และ เพราะฉันยังต้องตามฝันของฉันเอง....

Victory belongs to the most persevering. ชัยชนะ.. เป็นเป็นของผู้ที่มีความพยายามมากที่สุด