พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ทรงโปรดสุนัขที่ฉลาดและแสนรู้อย่างคุณ ทองแดง และลูกหลานคุณทองแดงยิ่งนัก และเจ้าฟ้าชาย พระเทพฯทั้ง2พระองค์ก็มีสุนัขที่ทรงเลี้ยงให้พสกนิกรได้ชื่นชมบ่อยครั้ง ล่าสุดเจ้าหน้าโครงการหลวงได้เดินทางมาบรรยายในงานสัมมนาผู้นำองค์กรมุสลิมภาคอีสานและภาคเหนือกว่า 200คน ท่านผู้มาบรรยาย เล่าให้ที่ประชุมฟังถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อลงมาจากบรรยาย ข้าพเจ้าเรียนถามท่านผู้แทนโครงการหลวงว่า "ที่ทราบข่าวมาว่าพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านเปิดสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ที่หัวหิน เป็นจริงประการใด" ท่านตอบข้าพเจ้าว่า " เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เปิดสถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด ขณะที่ท่านบอกข้าพเจ้ามีสุนัขถึง 1,500 ตัวแล้ว( 28 พค 49 ) ข้าพเจ้าฟังท่านเล่า น้ำตาไหล ท่นบอกว่า พระองค์จะไตร่ถามทุกข์สุขของสุนัขบ่อยครั้ง และกำชับให้ดูแลและฝึกฝนให้ดี ข้าพเจ้าถามท่านอีกว่า "ฝึกนี่หมายถึงให้เป็นสุนัขตำรวต หรือสุนัขดมกลิ่น อะไรอย่างนั้นใช่ไหม" ท่านตอบว่า ใช่ ฝึกให้เขามีคุรค่า ใครรักสุนัขอยากได้มันไว้เป็นเพื่อนก็มาดู มาขอ แต่ต้องเลี้ยงให้ดี เพราะพระองค์ทรงรัก ทรงห่วงใย " ผมเล่าให้ท่านฟังเพราะผมก็รักสุนัขจรจัดเช่นกัน เราทำสมาคมเมตตาสัตว์ - ชาวขอนแก่นเพื่อการนี้ เราไม่ค่อยสบายใจนักเพราะ ทั้งเทศบาล หน่วยราชการ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงเวลาที ก็กำจัด ก็ฆ่า อย่างโหดร้าย ป่าเถือน ในคณะแพทย์ฆ่าทุกวันที่สุนัขจรเข้าไปเดินเพ่นพ่านให้เห็น ผมรันทดใจอย่างมาก คนรักสุนัขแยะ คนเกลียดสุนัขก็แยะ ขอเถิดหาทางออกกับมันอย่างสร้างสรร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลมีที่ดินแยะ ที่ว่างเปล่า ตกสำรวจ หรือที่ไหนที่คิดจะบริจาคเรา เราสามารถจัดการให้ท่านดูได้ และช่วยกัน ดีกว่าฆ่าอย่างไร้ความปราณี ติดต่อเราที่ 09- 4229747 เราท้าท่านเรื่องนี้ ท่านเห็นหรือไม่ว่าเรื่องนี้น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้