เว็บไซต์ DEE DEE(ดีดี) ของครูโต

เว็บไซต์ สายชั้นอนุบาล รร.อนุบาลสุรินทร์  สพป.สร.1

https://sites.google.com/site/anubarnp6

เว็บไซต์ สายชั้น ป.4  รร.อนุบาลสุรินทร์  สพท.สร.1

http://sites.google.com/site/khruto2010