วันนี้อยากจะเสนอคำศัพท์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระหว่างประเทศให้ทราบกัน เพื่อประโยชน์ในการอ่านบทความโดยเฉพาะเมื่ออ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะถ้าพูดถึงการเงินระหว่างประเทศเราอาจจะคุ้นกับคำว่าว่า IMF  กันดีค่ะ แต่คำนี้เป็นคำย่อมาจาก International Monetary Funds แปลว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ

     นั่นก็คือคำว่า Monetary เป็นคำคุณศัพท์(adjective)ตาม Oxford Advanced Learner's Dictionaryกล่าวว่า คำว่า monetary รากศัพท์มาจากละตินคำว่า "MONETARIUS"แปลว่าเกี่ยวกับเงิน จึงแปลว่า

1. of the currency in use.แปลเป็นไทยว่าซึ่งเกี่ยวกับเงินตรา

2. of or consisting the money.แปลเป็นไทยว่าซึ่งเกี่ยวกับการเงิน

     และคำว่า monetary มีความหมายในลักษณะที่เป็นเงินทั้งหมดของประชาชนภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศในลักษณะภาพรวมของการเงินทั้งระบบ

     นอกจากนี้ monetary เป็นคำคุณศัพท์ ในDictionary ฉบับดังกล่าวใช้คำว่า (only before noun) ดังนั้นคำนี้ต้องใช้นำหน้าคำนามเท่านั้น เช่น monetary standard แปลว่ามาตรฐานการเงิน ลักษณะเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆในการออกเงินตราเเบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะ และมาตรฐานเงินตราที่ไม่อิงโลหะ

     มาดูตัวอย่างในรูปประโยคกัน ยกตัวอย่าง Nevertheless, no discussion of international economic law would be complete without a careful exploration of those constraints on action in the monetary area that states have been willing to assume, and on those comstraints that states have declined to assume or continue to assume. แม้ไม่มีข้อโต้แย้งใดในทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะสมบูรณ์ลงได้โดยปราศจากการแสวงประโยชน์อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆในการกระทำบนปริมณฑลทางการเงินซึ่งรัฐต่างๆมีเจตจำนงค์ที่จะครองอำนาจเหนือและในข้อจำกัดเหล่านั้นซึ่งรัฐต่างๆบอกปัดที่จะครองอำนาจหรือครองอำนาจนั้นต่อไป

      หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้สนใจนะคะ

     หมายเหตุ:มีข้อแนะนำว่ากรุณาตรวจสอบความหมายคำศัพท์ด้วยนะคะว่าอยู่ในบริบทของความหมายใดเพราะคำบางคำอาจมีหลายความหมายอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะ อย่างตัวอย่างนี้ก็คือคำว่าว่า assumeซึ่งเราจะรู้จักในความหมายว่า ทึกทักเอา สันนิษฐาน แต่ในอีกความหมายหนึ่งแปลว่าครอง(อำนาจ) แอบอ้างสิทธิ์ ดังเช่นประโยคข้างต้นค่ะ เพื่อจะได้แปลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่สุด