ห้องสมุดมีชีวิต


รากเหง้าของการศึกษา มิใช่ปลูกผักชีเพียง 4-5 ต้น

หลังจากการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯถึงการดำเนินการตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต  ให้เขียนรายงานว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เห็นว่าเป็นห้องสมุดมีชีวิต 

วิธีดำเนินการ   เชิญคณะครูในกลุ่มสาระฯประชุมและระดมความคิดว่าจะทำอะไร  มุ่งเน้น  นโยบายของกลุ่มดังนี้

1.  ปฏิบัติกับนักเรียนทั้งหมด  ไม่เลือกปฏิบัติเพียงนักเรียนบางกลุ่ม

2. อใช้วิธีการสอนในกลุ่มสาระฯที่เน้นทักษะการ  ฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน

วันรุ่งขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ส่งรายงาน  โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม  ดังนี้

1.  ช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-3  จัดกิจกรรมดังนี้

     1.1  TPR Command Sentences  ตัวชี้วัด สามารถสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้

     1.2   Read and tell the story  ตัวชี้วัด  สามารถอ่านนิทาน  วาดภาพ  บรรยายตามภาพได้

     1.3  Read and review by dancing   ตัวชี้วัด  สามารถอ่านนิทานและแสดงวัฒนธรรมตามนิทานได้

2. ช่วงชั้นที่ 2  ชั้น ป.4-6  จัดกิจกรรม  ดังนี้

     2.1  Act Out from Passages  ตัวชี้วัด  สามารถอ่านข้อความ  แนะนะตนเองและผู้อื่นได้

     2.2  Search internet get an idea  ตัวชี้วัด  สามารถเรียนรู้ในอินเตอร์เนต  และจัดทำสมุดภาพตามจินตนาการ

     2.3  เรียนรู้จากเพลงพระราชนิพนธ์  ตัวชี้วัด  คัดลายมือแบบ Cursive และแสดงรีวิวประกอบเพลงได้

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

รากเหง้าของการศึกษา  ไม่ใช่ต้นผักชีเพียง 4 -5 ต้น 

แก่นแท้แห่งชีวิต  ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อให้ตัวรอดไปวันวัน

คำสำคัญ (Tags): #school
หมายเลขบันทึก: 36613เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2006 20:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2014 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี